This is the official archived website of the Joint Committee of Inquiry into the Banking Crisis. It was last updated in March 2016 and will not be updated further.
Ceisteanna a Chuirtear go Minic | Teagmháil | | English | Preasráitis

Inrochtaineacht

Tá a dícheall déanta ag Seirbhís Thithe an Oireachtais chun a chinntiú go gcomhlíonann dearadh an láithreáin gréasáin seo Treoirlínte TIG (Tionscnamh maidir le hInrochtaineacht Ghréasáin) maidir le hInrochtaineacht Ábhair Gréasáin 2.0 mar atá forbartha ag Comheagras an Ghréasáin Dhomhanda. Má tá aon cheisteanna agat faoi inrochtaineacht an láithreáin gréasáin, déan teagmháil linn, le do thoil, ag contactbankinquiry@oireachtas.ie.

 

Méideanna Cló

I gcás fhormhór na mbrabhsálaithe cothrom le dáta atá ar fáil, ligtear duit méid an chló ar an scáileán a athrú chun go mbeidh sé níos éasca an téacs a léamh.

  • Méadaigh Méid an Chló– Coinnigh méar ar CTRL agus brúigh +
  • Laghdaigh Méid an Chló– Coinnigh méar ar CTRL agus brúigh -
  • Athshocraigh Méid an Chló– Coinnigh méar ar CTRL agus brúigh 0

(Tabhair do d’aire, le do thoil, go bhféadfadh sé nach féidir na gníomhartha sin go léir a úsáid ar sheanbhrabhsálaithe amhail IE 6,7)

 

Inrochtaineacht PDF

Maidir le doiciméid PDF, má bhíonn fadhb agat doiciméad PDF a léamh ar an láithreán gréasáin seo, tá uirlis ar líne saor in aisce curtha ar fáil ag Adobe chun doiciméid PDF a aistriú go formáid HTML nó téacs. Téigh chuig www.adobe.com/accessibility/index.html chun tuilleadh faisnéise a fháil.