This is the official archived website of the Joint Committee of Inquiry into the Banking Crisis. It was last updated in March 2016 and will not be updated further.
Ceisteanna a Chuirtear go Minic | Teagmháil | | English | Preasráitis

Costais an Fhiosrúcháin

Sna cúinsí eacnamaíochta reatha, ní mór gur léir go bhfuil fiosrúcháin pharlaiminteacha cost-éifeachtach i gcomparáid le cineálacha eile fiosrúcháin. Tá breithniú déanta ag an gCoiste ar na costais atá inchurtha go díreach i leith an fhiosrúcháin agus tá sé tiomanta i leith a chinntiú go gcoimeádfar na costais ar an leibhéal is ísle agus is féidir. Ar mhaithe le trédhearcacht, déanfaidh an Coiste costais reáchtála an fhiosrúcháin a fhoilsiú ar bhonn ráithiúil.

First progress report - April 2015

Second progress report - July 2015

Third progress report - September 2015

The final costs for the Banking Inquiry are outlined in Volume 2: Inquiry Framework (page 55).