This is the official archived website of the Joint Committee of Inquiry into the Banking Crisis. It was last updated in March 2016 and will not be updated further.
Ceisteanna a Chuirtear go Minic | Teagmháil | | English | Preasráitis

Is comhchoiste de chuid Thithe an Oireachtais an Comhchoiste Fiosrúcháin i dtaobh na Géarchéime Baincéireachta, ar a dtugtar an Fiosrúchán Baincéireachta go coitianta. Bunaíodh é go foirmiúil i Mí na Samhna, 2014 faoin Acht um Thithe an Oireachtais (Fiosrúcháin, Pribhléidí agus Nósanna Imeachta), 2013. Is éard is cuspóir leis an bhFiosrúchán fiosrú a dhéanamh faoi na cúiseanna a raibh géarchéim chórasach bhaincéireachta in Éirinn, lena n áirítear na tosca agus na beartais i dtaobh cúrsaí polaitiúla, geilleagracha, sóisialta, cultúir, airgeadais agus iompraíochta, a raibh tionchar acu ar an ngéarchéim nó a chuir léi, agus na hathchóirithe coisctheacha a cuireadh i bhfeidhm d’aithle na géarchéime.


Íoslódáil an tuarascáil


Volume 1

Volume 2Dáta foilsithe: Eanáir 2016