This is the official archived website of the Joint Committee of Inquiry into the Banking Crisis. It was last updated in March 2016 and will not be updated further.
Ceisteanna a Chuirtear go Minic | Teagmháil | | English | Preasráitis

Faisnéis i gcomhair Finnéithe

D’eisigh Coimisiún Thithe an Oireachtais na treoirlínte thíos de réir alt 53 den Acht um Thithe an Oireachtais (Fiosrúcháin, Pribhléidí agus Nósanna Imeachta), 2013.

De bhreis ar an méid thuas, tá na cáipéisí thíos foilsithe ag an gCoiste Fiosrúcháin i dtaobh na Géarchéime Baincéireachta:

Sceideal de na héisteachtaí poiblí

Is féidir sceideal sophriontála de na héisteachtaí poiblí do Chéim Nexus a íoslódáil ón  nasc seo (a tugadh cothrom le dáta an 03/09/2015).

Liosta de nDaoine

  • Is féidir Liosta na nDaoine (a tugadh cothrom le dáta an 24/09/2015) ar eisíodh Fógra go bhFuiltear chun Láithriú chucu go dtí seo a íoslódáil ón nasc seo.
  • Is féidir Liosta de nDaoine chuig ar eisíodh Fógra go bhFuiltear Chun ráiteas i scríbhinn a sholáthar don Fhiosrúchán a íoslódáil anseo (arna uasdátú an 24/09/2015).

Fiafraithe Preasa

Ciaran Brennan,
Houses of the Oireachtas,
Communications Unit,
Leinster House,
Dublin 2

P: +3531 618 3903
M: 086-0496518
F: +3531 618 4551

Gheofar rochtain ar rogha grianghraf den Choiste Fiosrúcháin ar an mBaincéireacht anseo.