This is the official archived website of the Joint Committee of Inquiry into the Banking Crisis. It was last updated in March 2016 and will not be updated further.
Ceisteanna a Chuirtear go Minic | Teagmháil | | English | Preasráitis

Imleabhar 3: An Fhianaise

San imleabhar seo, tá an fhianaise doiciméadachta ar a rabhthas ag brath agus an phríomhthuarascáil á hullmhú. Tá roinnt codanna ann—ráitis ó fhinnéithe, athscríbhinní na n-éisteachtaí agus leabhair lárnacha doiciméad ó institiúidí nó rannpháirtithe a cuireadh le chéile de réir Rannpháirtí, Téama agus Conar Fiosrúcháin.

Na Ráitis ó Fhinnéithe & Athscríbhinní na nÉisteachtaí
Na Doiciméid lárnacha

Na Ráitis ó Fhinnéithe & Athscríbhinní na nÉisteachtaí

Witness Evidence Date Phase | Institution or Relevant Role
Farrell, David Written Statement (Appearing Witness) 11/03/2015 Context | Expert Witness
Farrell, David Hearing Transcript
PDF | Video | XML
11/03/2015 Context | Expert Witness
Farrell, Jim Written Statement (Non-Appearing Witness) 04/09/2015 Nexus | Central Bank
Farrell, Pat Written Statement (Appearing Witness) 15/07/2015 Nexus | Irish Banking Federation
Farrell, Pat Hearing Transcript
PDF | Video | XML
15/07/2015 Nexus | Irish Banking Federation
Fingleton, Michael Written Statement (Appearing Witness) 02/09/2015 Nexus | INBS
Fingleton, Michael Hearing Transcript
PDF | Video | XML
02/09/2015 Nexus | INBS
FitzGerald, John Written Statement (Appearing Witness) 11/02/2015 Context | Expert Witness
FitzGerald, John Clarification of further Information from Hearing 11/02/2015 Context | Expert Witness
FitzGerald, John Hearing Transcript
PDF | Video | XML
11/02/2015 Context | Expert Witness
Fitzgerald, Dargan Written Statement (Appearing Witness) 20/05/2015 Nexus | EY
Fitzgerald, Dargan Hearing Transcript
PDF | Video | XML
20/05/2015 Nexus | EY
Fitzgerald, Peter Written Statement (Appearing Witness) 03/09/2015 Nexus | Anglo
Fitzgerald, Peter Hearing Transcript
PDF | Video | XML
03/09/2015 Nexus | Anglo
Fitzpatrick, Gerry Written Statement (Appearing Witness) 13/05/2015 Nexus | Deloitte
Fitzpatrick, Gerry Hearing Transcript
PDF | Video | XML
13/05/2015 Nexus | Deloitte
Fleming, Sean Written Statement (Non-Appearing Witness) 04/09/2015 Nexus | Oireachtas
Forde, Donal Written Statement (Appearing Witness) 23/04/2015 Nexus | AIB
Forde, Donal Hearing Transcript
PDF | Video | XML
23/04/2015 Nexus | AIB