This is the official archived website of the Joint Committee of Inquiry into the Banking Crisis. It was last updated in March 2016 and will not be updated further.
Ceisteanna a Chuirtear go Minic | Teagmháil | | English | Preasráitis

Imleabhar 3: An Fhianaise

San imleabhar seo, tá an fhianaise doiciméadachta ar a rabhthas ag brath agus an phríomhthuarascáil á hullmhú. Tá roinnt codanna ann—ráitis ó fhinnéithe, athscríbhinní na n-éisteachtaí agus leabhair lárnacha doiciméad ó institiúidí nó rannpháirtithe a cuireadh le chéile de réir Rannpháirtí, Téama agus Conar Fiosrúcháin.

Na Ráitis ó Fhinnéithe & Athscríbhinní na nÉisteachtaí
Na Doiciméid lárnacha

Na Ráitis ó Fhinnéithe & Athscríbhinní na nÉisteachtaí

Witness Evidence Date Phase | Institution or Relevant Role
Rabbitte, Pat Written Statement (Appearing Witness) 23/07/2015 Nexus | Oireachtas
Rabbitte, Pat Hearing Transcript
PDF | Video | XML
23/07/2015 Nexus | Oireachtas
Regling, Klaus Written Statement (Appearing Witness) 21/01/2015 Context | Expert Witness
Regling, Klaus Hearing Transcript
PDF | Video | XML
21/01/2015 Context | Expert Witness
Ronan, John Written Statement (Non-Appearing Witness) 24/09/2015 Nexus | Developer
Roux, Cyril Written Statement (Appearing Witness) 10/06/2015 Nexus | Central Bank
Roux, Cyril Supplemental Written Statement (Appearing Witness) 10/06/2015 Nexus | Central Bank
Roux, Cyril Hearing Transcript
PDF | Video | XML
10/06/2015 Nexus | Central Bank
Ryan, Mike Written Statement (Non-Appearing Witness) 24/08/2015 Nexus | Merrill Lynch