This is the official archived website of the Joint Committee of Inquiry into the Banking Crisis. It was last updated in March 2016 and will not be updated further.
Ceisteanna a Chuirtear go Minic | Teagmháil | | English | Preasráitis

Imleabhar 3: An Fhianaise

San imleabhar seo, tá an fhianaise doiciméadachta ar a rabhthas ag brath agus an phríomhthuarascáil á hullmhú. Tá roinnt codanna ann—ráitis ó fhinnéithe, athscríbhinní na n-éisteachtaí agus leabhair lárnacha doiciméad ó institiúidí nó rannpháirtithe a cuireadh le chéile de réir Rannpháirtí, Téama agus Conar Fiosrúcháin.

Na Ráitis ó Fhinnéithe & Athscríbhinní na nÉisteachtaí
Na Doiciméid lárnacha

Na Ráitis ó Fhinnéithe & Athscríbhinní na nÉisteachtaí

Witness Evidence Date Phase | Institution or Relevant Role
Walsh, Aidan Written Statement (Appearing Witness) 09/09/2015 Nexus | PwC
Walsh, Aidan Hearing Transcript
PDF | Video | XML
09/09/2015 Nexus | PwC
Walsh, Eamonn Written Statement (Appearing Witness) 25/02/2015 Context | Expert Witness
Walsh, Eamonn Hearing Transcript
PDF | Video | XML
25/02/2015 Context | Expert Witness
Walsh, Michael Written Statement (Appearing Witness) 02/09/2015 Nexus | INBS
Walsh, Michael Hearing Transcript
PDF | Video | XML
02/09/2015 Nexus | INBS
Went, David Written Statement (Appearing Witness) 03/09/2015 Nexus | ILP | PTSB
Went, David Hearing Transcript
PDF | Video | XML
03/09/2015 Nexus | ILP | PTSB
Whelan, Martin Section 25 Statement 08/10/2015 Nexus | NAMA
Whelan, Martin Section 24 Statement 08/10/2015 Nexus | NAMA
Woods, Maria Written Statement (Non-Appearing Witness) 04/09/2015 Nexus | Central Bank
Wright, Rob Hearing Transcript
PDF | Video | XML
18/12/2014 Context | Expert Witness