This is the official archived website of the Joint Committee of Inquiry into the Banking Crisis. It was last updated in March 2016 and will not be updated further.
Ceisteanna a Chuirtear go Minic | Teagmháil | | English | Preasráitis

Imleabhar 3: An Fhianaise

San imleabhar seo, tá an fhianaise doiciméadachta ar a rabhthas ag brath agus an phríomhthuarascáil á hullmhú. Tá roinnt codanna ann—ráitis ó fhinnéithe, athscríbhinní na n-éisteachtaí agus leabhair lárnacha doiciméad ó institiúidí nó rannpháirtithe a cuireadh le chéile de réir Rannpháirtí, Téama agus Conar Fiosrúcháin.

Na Ráitis ó Fhinnéithe & Athscríbhinní na nÉisteachtaí
Na Doiciméid lárnacha

Na Ráitis ó Fhinnéithe & Athscríbhinní na nÉisteachtaí

Witness Evidence Date Phase | Institution or Relevant Role
Nava, Mario Written Statement (Appearing Witness) 05/02/2015 Context | Expert Witness
Nava, Mario Hearing Transcript
PDF | Video | XML
05/02/2015 Context | Expert Witness
Neary, Patrick Written Statement (Appearing Witness) 28/05/2015 Nexus | Central Bank/IFRSA
Neary, Patrick Hearing Transcript
PDF | Video | XML
28/05/2015 Nexus | Central Bank/IFSRA
Neary, Patrick Clarification of Material Evidence 07/10/2015 Nexus | Central Bank/IFSRA
Neary, Patrick Further Clarification of Material Evidence 30/10/2015 Nexus | Central Bank/IFSRA
Nolan, Ann Written Statement (Appearing Witness) 01/07/2015 Nexus | Department of Finance
Nolan, Ann Hearing Transcript
PDF | Video | XML
01/07/2015 Nexus | Department of Finance
Nolan, Helen Written Statement (Non-Appearing Witness) 24/08/2015 Nexus | Bank of Ireland
Noonan, Michael Written Statement (Appearing Witness) 10/09/2015 Nexus | Department of Finance
Noonan, Michael Hearing Transcript
PDF | Video | XML
10/09/2015 Nexus | Department of Finance
Nyberg, Peter Written Statement (Appearing Witness) 17/12/2014 Context | Expert Witness
Nyberg, Peter Hearing Transcript
PDF | Video | XML
17/12/2014 Context | Expert Witness