This is the official archived website of the Joint Committee of Inquiry into the Banking Crisis. It was last updated in March 2016 and will not be updated further.
Ceisteanna a Chuirtear go Minic | Teagmháil | | English | Preasráitis

Imleabhar 3: An Fhianaise

San imleabhar seo, tá an fhianaise doiciméadachta ar a rabhthas ag brath agus an phríomhthuarascáil á hullmhú. Tá roinnt codanna ann—ráitis ó fhinnéithe, athscríbhinní na n-éisteachtaí agus leabhair lárnacha doiciméad ó institiúidí nó rannpháirtithe a cuireadh le chéile de réir Rannpháirtí, Téama agus Conar Fiosrúcháin.

Na Ráitis ó Fhinnéithe & Athscríbhinní na nÉisteachtaí
Na Doiciméid lárnacha

Na Ráitis ó Fhinnéithe & Athscríbhinní na nÉisteachtaí

Witness Evidence Date Phase | Institution or Relevant Role
Kane, Ed Written Statement (Appearing Witness) 28/01/2015 Context | Expert Witness
Kane, Ed Hearing Transcript
PDF | Video | XML
28/01/2015 Context | Expert Witness
Kearns, Allan Written Statement (Non-Appearing Witness) 04/09/2015 Nexus | Central Bank
Kearns, Allan Section 24 Statement 02/11/2015 Nexus | Central Bank
Kelleher, Liam Written Statement (Appearing Witness) 13/05/2015 Nexus | Construction Industry Federation
Kelleher, Liam Hearing Transcript
PDF | Video | XML
13/05/2015 Nexus | Construction Industry Federation
Kennedy, Geraldine Written Statement (Appearing Witness) 26/03/2015 Context | Expert Witness
Kennedy, Geraldine Hearing Transcript
PDF | Video | XML
26/03/2015 Context | Expert Witness
Kenny, Enda Written Statement (Appearing Witness) 23/07/2015 Nexus | Oireachtas
Kenny, Enda Hearing Transcript
PDF | Video | XML
23/07/2015 Nexus | Oireachtas