This is the official archived website of the Joint Committee of Inquiry into the Banking Crisis. It was last updated in March 2016 and will not be updated further.
Ceisteanna a Chuirtear go Minic | Teagmháil | | English | Preasráitis

Imleabhar 3: An Fhianaise

San imleabhar seo, tá an fhianaise doiciméadachta ar a rabhthas ag brath agus an phríomhthuarascáil á hullmhú. Tá roinnt codanna ann—ráitis ó fhinnéithe, athscríbhinní na n-éisteachtaí agus leabhair lárnacha doiciméad ó institiúidí nó rannpháirtithe a cuireadh le chéile de réir Rannpháirtí, Téama agus Conar Fiosrúcháin.

Na Ráitis ó Fhinnéithe & Athscríbhinní na nÉisteachtaí
Na Doiciméid lárnacha

Na Ráitis ó Fhinnéithe & Athscríbhinní na nÉisteachtaí

Witness Evidence Date Phase | Institution or Relevant Role
Sheehy, Eugene Written Statement (Appearing Witness) 28/04/2015 Nexus | AIB
Sheehy, Eugene Hearing Transcript
PDF | Video | XML
29/04/2015 Nexus | AIB
Sheehy, Eugene Clarification of Material Evidence 07/10/2015 Nexus | AIB
Slattery, William Written Statement (Non-Appearing Witness) 04/09/2015 Nexus | Central Bank
Smith, Paul Written Statement (Appearing Witness) 20/05/2015 Nexus | EY
Smith, Paul Hearing Transcript
PDF | Video | XML
20/05/2015 Nexus | EY
Somers, Michael Written Statement (Appearing Witness) 09/07/2015 Nexus | NTMA
Somers, Michael Hearing Transcript
PDF | Video | XML
09/07/2015 Nexus | NTMA
Somers, Michael Clarification of Material Evidence 30/10/2015 Nexus | NTMA